Zoals bekend mag worden verondersteld, dienen alle werkgevers in Nederland zich te houden aan het landelijke “Arbeidsomstandighedenbesluit”, kortweg Arbo-besluit genoemd.

Hoofdstuk 7 van dit Arbo-besluit is voornamelijk gewijd aan arbeidsmiddelen, waarbij het begrip arbeidsmiddelen zeer ruim wordt omschreven als “alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten, transportmiddelen en gereedschappen”.

In het kort is dit hoofdstuk als volgt samen te vatten:
Zorg er voor dat alle gebruikte arbeidsmiddelen en installaties regelmatig door een deskundig persoon onderhouden en gekeurd worden, en registreer dit middels een keuringsrapport en een bewijs op het arbeidsmiddel (keuringssticker).

F.W. Maas elektro service heeft deze deskundigheid in huis evenals de benodigde geavanceerde meetapparatuur. Onze inspecteurs kunnen de genoemde arbeidsmiddelen bij u op de werkplek inspecteren en zonodig repareren. Van al onze inspecties ontvangt u een NEN 3140 goedgekeurd inspectierapport en worden de gekeurde gereedschappen voorzien van een keuringssticker.